Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki Chill Island – Activity Bar zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (dalej “Użytkownicy”) naszej strony internetowej.

Jakie informacje zbieramy

Chill Island – Activity Bar może zbierać identyfikacyjne informacje osobiste od Użytkowników w różnych sposób, w tym, ale nie ograniczając się do, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę, dokonuje rezerwacji, wypełnia formularz lub w inny sposób kontaktuje się z nami w związku z działalnością na stronie. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie imienia, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Chill Island – Activity Bar zbiera i wykorzystuje informacje osobiste Użytkowników w celu poprawy naszych usług, a także w celach promocyjnych i marketingowych. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu przeprowadzenia ankiet lub innych badań opinii.

Jak chronimy informacje Użytkowników

Chill Island – Activity Bar stosuje odpowiednie praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, w tym zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych Użytkowników.

Udostępnianie informacji osobistych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wynajmujemy informacji osobistych Użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak udostępniać informacje ogólnego charakteru dotyczące naszych Użytkowników, partnerów biznesowych, zaufanych firm i reklamodawców w celach promocyjnych i marketingowych.

Zmiany w polityce prywatności

Chill Island – Activity Bar zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Zachęcamy Użytkowników do regularnego sprawdzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk prywatności.

Akceptacja warunków

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o niekorzystanie z tej strony. Twój dalszy dostęp i korzystanie z tej strony po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.